Termeni și condiții

Site-ul www.brightweb.ro este creat de SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Vișan, Strada Sfinții Voievozi nr. 74, et. 1, cam. 4, județul Iași, Romania, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J22/1636/2020, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1636/2020, Cod Fiscal Unic 42806311, cod special de TVA RO43269275, capital social 200 lei și adresa de e-mail contact@brightweb.ro.

Următorii termeni și condiții se aplică atunci când site-ul de mai sus al SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL este în folosință. Utilizarea site-ului constituie acceptarea necondiționată a următorilor termeni, fără nici o excepție. Toți termenii trebuie citiți cu atenție.
Orice acces al www.brightweb.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și designul www.brightweb.ro aparțin SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele www.brightweb.ro fără a deține o permisiune scrisă din partea SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL.

2. Utilizarea conținutului www.brightweb.ro

Puteți folosi conținutul www.brightweb.ro doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intenție comercială. Cu excepția celor spuse mai sus, conținutul www.brightweb.ro nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

3. Modificări aduse siteului

SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului site-ului său. 

4. Confidențialitate

Informația pe care o furnizați către www.brightweb.ro va fi folosită doar în concordanță cu termenii din Politica de confidențialitate.

5. Forța majoră

SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL nu poate fi facută responsabilă pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de www.brightweb.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL, erorile de operare, grevă, etc.

6. Schimbarea termenilor prezentului acord

SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL este îndreptățită, fără notificare și fără îndeplinirea unor altor formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica însă, SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL vă va notifica prin intermediul emailului în legătură cu schimbările intervenite. Accesul pe site și folosirea serviciilor www.brightweb.ro după momentul notificării implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

7. Notificări

Orice notificare către SC BRIGHTWEB SOLUTIONS SRL trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau al poștei electronice, la adresa menționată în prezentul document.

8. Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce, vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.